تماس با ما


آدرس اتحادیه :  نخریسی خیابان فدائیان اسلام بین فدائیان اسلام ۲۹ و ۳۱ پلاک ۷۴۳
تلفن های تماس :  ۳۳۴۹۴۶۷۲ – ۳۳۴۹۸۶۴۷
تلفن تماس با ریاست اتحادیه :  ۳۳۴۹۸۹۵۵
پست الکترونیک : info@amfz.ir