برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف

برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف
دسامبر 20, 2017
549 بازدید

برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مورخه ۹۶/۹/۲۰با حضور روسای اتحادیه ها و هیات تجاری افغانستان ببرای رونق اقتصادی و بستن تفاهم نامه

برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مورخه ۹۶/۹/۲۰با حضور روسای اتحادیه ها و هیات تجاری افغانستان ببرای رونق اقتصادی و بستن تفاهم نامه