بازید ریاست اتحادیه از غرفه گروه صنعتی تولیدی افشین نیا

بازید ریاست اتحادیه از غرفه گروه صنعتی تولیدی افشین نیا
آگوست 16, 2017
278 بازدید

بازید ریاست اتحادیه از غرفه گروه صنعتی تولیدی افشین نیا به مدیریت آقای کرمی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات وابسته مشهد

بازید ریاست اتحادیه از غرفه گروه صنعتی تولیدی افشین نیا به مدیریت آقای کرمی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات وابسته مشهد